ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын даргын 2019 оны 10 дугаар 15-ны өдрийн А/309 тоот тушаал, Онцгой байдлын байгууллагын Хойд бүсийн төвийн захирагчийн 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 03 тоот тушаал, Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/61 тоот тушаалын дагуу Булган аймгийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэр унтраах, аврах 20, 50 дугаар анги, Эрэн хайх аврах салбар, Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн анги, цэгүүдийн алба хаагчдыг 2019 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 09 цагт “ЯЦ” дохиогоор цуглуулж хүйтний улиралын хувцсанд шилжүүлж, нэгдсэн үзлэг зохион байгууллаа.    

scroll to top