ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ТОЙМ СУДАЛГАА ХИЙГДЛЭЭ.

Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 7, 8, 9 дүгээр зүйлийн хэрэгжилт,  Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний зөвлөл болон Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах орон нутгийн зөвлөлийн 2019-2020 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангах, Монгол Улсын Шадар сайдын 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр баталсан “Боловсролын байгууллагуудад Гамшгаас хамгаалах тухай болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт норм, нормативийн баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах” гамшгаас урьдчилан сэргийлэх талаар боловсролын байгууллагуудын багш ажилтан, оюутан сурагчдын мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх, Гамшгийн эрсдэлийн тойм судалгааг хийхэд зөвлөн туслах, болзошгүй гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга болон Боловсрол, соёл, урлагийн газрын дарга нарын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу Булган аймгиийн Булган сумын ерөнхий боловсролын 3-р бүрэн дунд сургуульд Гамшгийн эрсдлийн тойм судалгаа хийх сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top