ӨНДӨР НАСТНУУДАД ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

“Ахмадын хөгжлийг дэмжих жил”-ийн ажлын хүрээнд Онцгой байдлын газраас гавъяаны амралтанд гарсан өндөр настан М.Нямсүрэн, Р.Төмөрбаатар нарт түлшний модны туслалцаа үзүүллээ.

scroll to top