2019 оны үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд хяналт шалгалтыг Булган аймгийн Онцгой байдлын газарт зохион байгуулж байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/338 дугаар тушаал, удирдамжийн хүрээнд ОБЕГ-ын даргын зөвлөлийн гишүүн, Дотоод хяналт шалгалт, аюулгүй байдлын газрын дарга, хурандаа Г.Бат-Эрдэнээр ахлуулсан ажлын хэсэг 2019 оны 11 дүгээр сарын 15 ны өдрийн 09:00 цагт Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтыг эхлүүлэв.

scroll to top