КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Булган аймгийн Онцгой комиссын 10 дугаар хуралдаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын орлогч, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга, гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч, дэд хурандаа Д.Ууганбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг Булган аймгийн Ус дулаанаар хангах алба буюу БУЛГАН МЭЭЖ ОНӨХК-нд БОЛЗОШГҮЙ ГАМШГИЙН ҮЕД УДИРДЛАГА ШТАБЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА сэдэвт сургууль дадлагыг зохион байгуулж байна.

scroll to top