АЛБА ХААГЧИД ДУЛААНЫ УЛИРЛЫН ХУВЦАСАНД ШИЛЖЛЭЭ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/95 дугаар тушаал, хойд бүсийн төвийн захирагчийн 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 02 дугаар тушаал, Онцгой байдлын газрын даргын  04 дүгээр сарын 13-ний өдрийн А/25  дугаар тушаалаар  Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнийг 04 дүгээр сарын 15-ны 09:00 цагт цуглар “ЯЦ” дохиогоор цуглуулж дулааны улирлын хувцсанд шилжүүлэн  хувцасны болон жагсаалын нэгдсэн үзлэг зохион байгууллаа.

scroll to top