АВРАГЧ НОХОЙН СУРГАЛТ, ДАДЛАГЫН ТӨХӨӨРӨМЖ ХИЙГДЛЭЭ

Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын Эрэн хайх, аврах салбарын алба хаагчид өөрсдийн дотоод нөөц боломжоо ашиглаж “Аврагч нохой”-ны сургалт, дадлага явуулах зориулалт бүхий харайх самбар, туннел, гүүр тавцан, сүлжих хэрэгсэл, цагираг зэрэг төхөөрөмжийг хийж байршууллаа.  

scroll to top