ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЛАА

01.jpg

Булган аймгийн Онцгой байдлын газар, Хилийн 0286 дугаар ангитай хилийн бүс, зурваст хүн, малын гоц халдварт өвчин, ойн болон объектын түймэр, гамшиг, аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор 2021 оны 01 сарын 06-ны өдөр Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Ш.Баасандорж, Хилийн 0286 дугаар ангийн захирагч, дэд хурандаа М.Эрдэнэбуян нар 2021 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөг баталгаажууллаа.

Хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд 24 асуудлыг тусгаж, биелэлтийг хангаж  ажиллахаар боллоо.

scroll to top