ЯВУУЛЫН НОМЫН САНГААР ҮЙЛЧИЛЛЭЭ

Булган аймгийн Онцгой байдлын газарт аймгийн Төв номын сангаас мэргэжилтэн ирж алба хаагчдад байгууллынхаа үйл ажиллагаа болон ном уншихын ач холбогдлын талаар мэдээлэл өгч цаашид цахимаар ном сонгон унших заавар өглөө.Мөн алба хаагчид цахим карт нээлгэн гэрээр унших номоор үйлчлүүллээ.

scroll to top