ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ

Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын алба хаагчид Монгол улсын Цэргийн тангаргаа давтаж, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/267, Хойд бүсийн төвийн даргын А/04, Онцгой байдлын газрын даргын А/83 тушаалуудын дагуу хүйтний улирлын хувцсанд шилжиж, хувцасны болон жагсаалын үзлэг зохион байгууллаа.

scroll to top