“КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЦАХИМ ШУУДАН ТҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ ХЭРЭГЛЭЭ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

 Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын Холбоо зарлан мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч Э.Галбадрах алба хаагчдад “Кибер аюулгүй байдал, цахим шуудан түүний аюулгүй хэрэглээ” сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

scroll to top