ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

.jpeg

Тус сургуульд сумын Онцгой комисс, Ерөнхий зориулалтын мэргэжлийн анги, хуулийн этгээд, иргэд олон нийт хамрагдлаа.

Сургуульд нийт 120 хүн танхим болон дадлага сургуулилтад хамрагдаж, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх хариу арга хэмжээ авах мэдлэгээ дээшлүүллээ.

scroll to top