ХУДАЛДАА ОЛОН НИЙТ, ҮЗВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИД ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

11.jpg

Булган аймгийн Онцгой байдлын газар  Монгол Улсын Шадар сайдын баталсан төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамжийн хүрээнд Булган суманд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэн, хуулийн этгээдийн 34 барилга, байгууламжид Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулахаар хяналт шалгалт зохион байгууллаа.

scroll to top