АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТАЛЛАА

zas1.jpg

Булган аймгийн Засаг дарга Онцгой байдлын газартай  2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө баталлаа.

 Мөн аймгийн хэлтэс, агентлагуудын 2022 оны үйл ажиллагаанд хийсэн Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний дүнгээр аймгийн Тэргүүний агентлагаар  шалгарлаа.

 

scroll to top