“НЭЭЛТТЭЙ БУЛГАН-ЭЭЛТЭЙ НУТАГ” ӨДӨРЛӨГИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ БОЛОВ

-хаалга-31.jpg

Аймгийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу төрийн байгууллагууд иргэд, олон нийтэд үйл ажиллагаагаа сурталчлах нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

scroll to top