СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГҮҮДИЙН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИД ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2.jpg

Боловсролын байгууллагын барилга, байгууламжид гамшгаас хамгаалах, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх болон гүйцэтгэлийн хяналт, шалгалт зохион байгууллаа,

scroll to top