АЛБА ХААГЧИД ХОЛБОГДОХ ХУУЛИАР СУРГАЛТ АВЛАА

-11.jpg

 Булган аймгийн Онцгой байдлын газрын 2023 оны Ёс зүйн албаны болон хичээлийн жилийн 2 дугаар шатны сургалтын хөтөлбөр , төлөвлөгөөний дагуу алба хаагчдыг гэмт хэрэг зөрчилд холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль эрх зүйн хэлтэс, Цагдаагийн газрын холбогдох мэргэжилтнүүдийг урилаа.

scroll to top